Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumā, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī

Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumā, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī

Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A un B pielikumā, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī

Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), kas stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra

Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), kas stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra

Grozījumi Eiropas Nolīgumā Par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), kas stājas spēkā no 2013. gada 1. janvāra

 

Eiropas Nolīgums 

ADR  

I. sējums, piemērojams no 2011. gada 1. janvāra

Par bīstamo kravu straptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Saturs. Nolīgums. Parakstīšanās protokols.

1. daļa Vispārīgie noteikumi

2. daļa Klasifikācija

1. turpinājums 

2. turpinājums

3. daļa  Bīstamo kravu saraksts, īpašie noteikumi un izņēmumi, kas attiecas uz ierobežotiem un atbrīvotiem daudzumiem.

A Tabula Bīstamo kravu saraksts.

B Tabula ADR vielu un izstrādājumu alfabētiskais rādītājs.

 

Eiropas Nolīgums

ADR

      II. sējums, piemērojams no 2013. gada 1.janvāra

Par bīstamo kravu straptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Saturs

3. daļa Vispārīgie noteikumi un noteikumi par bīstamām vielām un izstrādājumiem (turpinājums)

4.1. nodaļa

4.2. nodaļa

4.3. - 4.7. nodaļa

5. daļa Nosūtīšanas procedūras

6.1. - 6.3. nodaļa 

6.4. nodaļa

6.5. nodaļa

6.6. - 6.7. nodaļa

6.8. - 6.12. nodaļa

7. daļa Noteikumi par pārvadāšanu, iekraušanu, izkraušanu un kraušanas darbībām

8. daļa Prasības transortlīdzekļa apkalpei, aprīkojumam, darbībām un dokumentācijai

9. daļa Prasības transportlīdzekļu konstrukcijai un apstiprināšanai