Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, kā arī dalībvalstu kompetentās institūcijas šajā jomā pašlaik nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem.

Latvijas Republikā institūciju kompetence dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar ES Regulas Nr.1371/2007 prasībām ir paredzēta Dzelzceļa likuma 33.3 pantā. Saskaņā ar to:

  1. iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos atbildīgā iestāde ir Autotransporta direkcija;
  2. starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos — Valsts dzelzceļa administrācija.

Eiropas Komisija 2015.gadā ir izstrādājusi un publicējusi vadlīnijas (Komisijas paziņojums 2015/C 220/01) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, kurās ir ietverti skaidrojumi par minētās regulas prasībām un nosacījumiem:

Šobrīd Eiropas Savienībā tiek gatavots jauns regulējums dzelzceļa pasažieru tiesību un pienākumu jomā (jauns Regulas projekts), kas atrodas saskaņošanas un izskatīšanas stadijā ES institūcijās.

Māris Ankalniņš

Daļas vadītājs
maris.ankalnins [at] vda.gov.lv