Eiropas Savienībā dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumus, kā arī dalībvalstu kompetentās institūcijas šajā jomā pašlaik nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem.

Latvijas Republikā institūciju kompetence dzelzceļa pasažieru tiesību aizsardzības jomā saskaņā ar ES Regulas Nr.1371/2007 prasībām ir paredzēta Dzelzceļa likuma 33.3 pantā. Saskaņā ar to:

  1. iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumos atbildīgā iestāde ir Autotransporta direkcija;
  2. starptautiskajos dzelzceļa pasažieru pārvadājumos — Valsts dzelzceļa administrācija.

Eiropas Komisija 2015.gadā ir izstrādājusi un publicējusi vadlīnijas (Komisijas paziņojums 2015/C 220/01) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, kurās ir ietverti skaidrojumi par minētās regulas prasībām un nosacījumiem:

2021.gadā Eiropas Savienībā ir pieņemta jauna regula par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (ES Regula 2021/782), kas kļūs piemērojama ar 2023.gada 7.jūniju. Lai nodrošinātu minētajā regulā paredzētos izņēmumus, šobrīd tiek gatavoti grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā. Paredzams, ka līdz šim paredzētie izņēmumi starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā, kas bija noteikti saskaņā ar ES Regulu 1371/2007, paliks spēkā līdz 2024.gada 4.decembrim.

Māris Ankalniņš

Daļas vadītājs
maris.ankalnins [at] vda.gov.lv