Valsts dzelzceļa administrācija aktīvi darbojas dažādās Eiropas komisijas darba institūcijās. Valsts dzelzceļa administrācija ir iesaistījusies Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA), Starptautiskās dzelzceļu sadarbības padomes (OSJD), ANO un citu starptautisko organizāciju darba grupu aktivitātēs.

Iestāde regulāri iesaistās Latvijas un Eiropas savienības normatīvo aktu izstrādē. Tāpat bieži nākas uzņemties funkciju veikšanu, kas tieši nav Valsts dzelzceļa administrācijas kompetencē, bet kuru veikšana ir ļoti būtiska no valsts interešu viedokļa dzelzceļa transporta nozarē. 

Valsts dzelzceļa administrācijas speciālisti darbojas dažādu starptautisku organizāciju darba grupās:

Dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra ietvaros

2022.gada 5.decembrī ir stājies spēkā dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra (Rail Freight Corridor 8, North Sea-Baltic, https://rfc8.eu/) ietvaros, lai pārraudzītu konkurenci dzelzceļa kravu pārvadājuma koridorā, kā arī lai reglamentētu un pilnveidotu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbību tajā.

Sadarbības līgumu ir noslēgušas tās dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes, kuru valstu teritorijas šķērso 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors Ziemeļjūra – Baltijas jūra, proti, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes.