Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 16.punktu Valsts dzelzceļa administrācija publicē pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz tirgus regulēšanu: