SVARĪGI! Veicot dzelzceļa ritošā sastāva reģistrāciju, nepieciešams aizpildīt šo apliecinājumu, kas norāda, ka tiek ievērotas nacionālās un starptautiskās sankcijas:

Pilnvaras paraugs lietotāja konta izveidošanai Eiropas ritekļu reģistrā (EVR):

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtību nosaka 2018. gada 25. oktobra KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1614.

Lai veiktu izmaiņas Ritošā sastāva reģistrā, ritošā sastāva īpašnieks vai tā pilnvarotā persona dokumentus Valsts dzelzceļa administrācijā var iesniegt divos veidos:

1) Iesniedzot aizpildītu Eiropas parauga veidlapu: 

(iesniegšanai personiski vai ar elektronisko parakstu);

2) Noslēdzot līgumu ar Valsts dzelzceļa administrāciju par specializētās programmatūras (REPS) izmantošanu. REPS ļauj ritošā sastāva īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, izmantojot datoru, attālināti aplūkot visu informāciju Ritošā sastāva reģistrā par savam uzņēmumam piederošo ritošo sastāvu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā elektronisko pieteikumu par izmaiņām Ritošā sastāva reģistrā. Šī pakalpojuma izmantošana ir bez maksas un tas ir paredzēts uzņēmumiem, kuru īpašumā ir vairāki desmiti ritekļi.

Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas Valsts dzelzceļa administrācija īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai izsniedz izziņu (dokumentu papīra veidā vai dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot REPS) par veiktajām izmaiņām Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrā.

Kontaktinformācija:

Ingus Gulbis

Daļas vadītājs
ingus.gulbis [at] vda.gov.lv