SVARĪGI!

Atbilstoši  Eiropas Komisijas īstenošanas lēmuma 2018/1614 (turpmāk - Lēmums) 8.panta prasībām no 31.05.2024. visi Valsts dzelzceļa ritošā sastāva reģistra ritekļu dati ir nodoti Eiropas vienotajam ritekļu reģistram (turpmāk - ERR). Valsts ritošā sastāva reģistra darbība ir pilnīgi apturēta, un visi dati ir pieejami tikai ERR. Attiecīgi, arī ir apturēta VDA programmatūras REPS darbība un ir pārtraukti visi līgumi par REPS izmantošanu.

Saskaņā ar lēmuma prasībām, par ritekļu datu reģistrāciju un atjaunināšanu ERR ir atbildīgs nevis ritekļa īpašnieks, kā tas bija iepriekš Valsts ritošā sastāva reģistrā, bet ritekļa turētājs, līdz ar to lūdzam ritekļu turētājus savlaicīgi parūpēties par lietotāja kontu reģistrāciju jaunajā ERR.

Konta reģistrācija sastāv no 3 galvenajiem posmiem:

  1. Pieteikšanās kompānijas vai organizācijas kodam. Organizācijas kods ir unikāls identifikators, ko veido četras burtciparu rakstzīmes un ko piešķir Eiropas dzelzceļa aģentūra (turpmāk - ERA). Šīs darbības apraksts ir pieejams ERA mājas lapā (skat. saiti Nr.1).
  2. Pieteikšanās ritekļa turētāja marķējumam (turpmāk - RTM) (tikai ritekļu turētājiem, kuru reģistrācijas vieta ir Latvija, lai veiktu darbības ar ritekļiem ERR). RTM ir alfabētiskais kods, ko veido 2–5 burti. RTM apzīmē turētāju, kas reģistrēts ERR. RTM piešķir ERA, bet to pieprasa Valsts dzelzceļa tehniskai inspekcijai, iesniedzot attiecīgu pieteikumu (skat. saiti Nr.2).
  3. Pieteikšanās ERR lietotāja konta izveidei (skat. saiti Nr.3), izvēloties attiecīgo lomu (ritekļa īpašnieks, ritekļa turētājs, valsts drošības iestāde, infrastruktūras pārvaldītājs un citi). Atkarībā no lomas tiek piešķirta ERR funkcionalitāte un datu apjoms (skat. rokasgrāmatu saitē Nr.5). Lai pieteikties ERR lietotāja kontam ir nepaciešama komercpilnvara. Komercpilnvaras paraugu Jūs varat lejupielādēt VDA mājas lapā (skat. saiti Nr.4).

Visu šo posmu, kā arī papildus darbību apraksts ir pieejams ERA rokasgrāmatā (skat. saiti Nr.5).

Saites:

  1. https://www.era.europa.eu/domains/registers/ocr_en
  2. https://www.vdzti.gov.lv/lv/riteklu-turetaju-markejuma-registrs-rtmr
  3. https://evr.era.europa.eu/
  4. https://www.vda.gov.lv/lv/media/450/download?attachment
  5. https://www.era.europa.eu/system/files/2022-10/EVR%20user%20manual%20for%20keepers.pdf

Kontaktinformācija:

Ingus Gulbis

Daļas vadītājs
ingus.gulbis [at] vda.gov.lv