Valsts dzelzceļa administrācijas Tirgus uzraudzības un regulēšanas daļa organizē un vada dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, kā arī izstrādā priekšlikumus konkurences veicināšanai, nepieciešamajām izmaiņām vai papildinājumiem normatīvajos aktos.