Kas ir Valsts dzelzceļa administrācija?

Valsts dzelzceļa administrācija realizē valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē.

Valsts dzelzceļa administrācija atrodas Satiksmes ministrijas padotībā, kura tiek īstenota pārraudzības formā.

Kādas funkcijas pilda Valsts dzelzceļa administrācija?

Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas ir noteiktas Dzelzceļa likuma 31. pantā:

  • veic dzelzceļa infrastruktūras reģistrāciju;
  • veic ritošā sastāva reģistrāciju;
  • izsniedz pārvadātāja licences dzelzceļa pārvadājumu veikšanai;
  • sniedz atzinumu par atsevišķu publiskās lietošanas sliežu ceļa posmu vai sliežu ceļa slēgšanu;
  • izskata pieteikuma iesniedzēja sūdzības;
  • uzrauga konkurences situāciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos; 
  • izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku;
  • izvērtē apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi;
  • apmainās ar informāciju par savu darbu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām;
  • uzrauga publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasības būtisko funkciju izpildē, izskata pārvadātāju sūdzības par šo neatkarības prasību pārkāpumiem un pieņem attiecīgus lēmumus   un citas.

Kā ar mums sazināties?

Valsts dzelzceļa administrācija