Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

02.12.2020.  Starpvalstu vienošanās RID 6/2020, kas nosaka, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, ir derīgi bīstamo kravu pārvadāšanai vienošanos parakstījušo RID dalībvalstu teritorijās līdz 2021. gada 28. februārim.  Vienošanās RID 6/2020 teksts un informācija par valstīm, kuras parakstījušas vienošanos RID 6/2020, pieejama Starptautiskās dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) tīmekļvietnē (skat. šeit).

01.01.2019.  Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra.

01.01.2017.  Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra.

01.01.2015. Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

 

R I D 

Konvencijas par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)

C papildinājums

Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi

piemērojams no 2013. gada 1. janvāra un aizstāj 2011. gada 1. janvāra noteikumus.

OTIF Sekretariāta paziņojums:

RID Līgumslēdzējas valstis ir šādas (uz 2012. gada 30.jūniju):

Albānija, Alžīrija, Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Irāna, Irāka, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Libāna, Lihtenšteina, Luksemburga, Maroka, Maķedonija (bij. Dienvidslāvijas Federatīvā Republika), Monako, Melnkalne, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Sīrija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Tunisija, Turcija, Ungārija, Ukraina, Vācija, Zviedrija.

PIEZĪME: Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID) tulkoti latviešu valodā no Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) 2011.gada oficiālā izdevuma, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Šaubu un neskaidrību gadījumā noteicošais ir Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) 2011.gada oficiālais izdevums vācu, angļu vai franču valodā.

C papildinājums

Saturs

1. daļa  Vispārīgi noteikumi

2. daļa Klasifikācija  1.turpinājums  2.turpinājums

3. daļa  Bīstamo kravu saraksts, īpašie noteikumi un izņēmumi  A. tabula

3.2. nodaļa  B. tabula

3.3. - 3.5. nodaļa

4.1. nodaļa

4.2. nodaļa

4.3. - 4.5. nodaļa

5. daļa  Nosūtīšanas procedūras

6.1.- 6.3. nodaļa

6.4. nodaļa  

6.5. nodaļa

6.6. - 6.7. nodaļa

6.8. - 6.11. nodaļa 

7. daļa  Noteikumi par pāvadāšanu, iekraušanas un izkraušanas darībām 

Prasības plastmasas tvertņu testēšanai