VDA gerbonis

2022.gada 15.augustā Valsts dzelzceļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu “Par AS "LatRailNet" piemēroto graudu atlaidi 2021.gadā” (skatīt sadaļu Lēmumi).