2024.gada 2.aprīlī ES Oficiālajā Vēstnesī (L sērija) ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/949 (2024.gada 27.marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/782 izveido kopēju veidlapu dzelzceļa pasažieru atlīdzinājuma un kompensācijas pieprasījumiem dzelzceļa pārvadājumu kavēšanās, nokavētas pārsēšanās un atcelšanas gadījumā.

Saskaņā ar minēto Komisijas Īstenošanas regulu izveido kopēju veidlapu dzelzceļa pasažieru atlīdzinājuma un kompensācijas pieprasījumiem, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/782 (2021.gada 29.aprīlis) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 18. panta 6. punktā un 19. panta 5. punktā. Pieteikumu, kas aizpildīts, izmantojot Īstenošanas regulā ietverto veidlapu, var iesniegt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam kā fizisku dokumentu vai elektroniski.

Pasažieriem ir tiesības iesniegt savus pieprasījumus, izmantojot kopējo dzelzceļa pasažieru atlīdzinājuma un kompensācijas pieprasījumu veidlapu.

Jauno dzelzceļa pasažieru atlīdzinājuma un kompensācijas pieprasījumu veidlapu piemēros no 2024.gada 2.jūlija.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/949 (2024. gada 27. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/782 izveido kopēju veidlapu dzelzceļa pasažieru atlīdzinājuma un kompensācijas pieprasījumiem dzelzceļa pārvadājumu kavēšanās, nokavētas pārsēšanās un atcelšanas gadījumā.