Valsts dzelzceļa administrācija 2023.gada 13.novembrī ir saņēmusi Lietuvas pārvadātāja UAB "LTG-Link" atbilstoši Dzelzceļa likuma 27.panta piektās daļas un Eiropas Komisijas 2018. gada 20. novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2018/1795, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus (turpmāk - Regula (ES) 2018/1795) 4.panta 1. un 2.punkta prasībām aizpildītu standarta paziņojuma veidlapu par savu nodomu uzsākt jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus maršrutā Viļņa-Jelgava-Rīga šī gada decembrī. Saskaņā ar UAB “LTG-Link” norādīto informāciju, pasažieri starp pieturām Latvijas teritorijā pārvadāti netiks. Valsts dzelzceļa administrācija, izpildot Regulas (ES) 2018/1795 4.panta 4.punkta prasības, minēto pieteikuma iesniedzēja iesniegto standarta paziņojuma veidlapu publicē savā tīmekļvietnē.