Darbs attalināti

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobrī pieņemto rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Covid-19 infekcijas apturēšanai, Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un ievērojot Valsts kancelejas vadlīnijas, lai mazinātu saslimstības riskus, Valsts dzelzceļa administrācija darbu veic attālinātā režīmā.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Skat. sadaļu Darbinieku kontakti

Informācijas saņemšanai variet zvanīt un rakstīt uz iestādi. Skat. sadaļu Iestādes kontakti

Vēstules variet nosūtīt elektroniski uz iestādes E-pastu: pasts@vda.gov.lv

Elektronisko saziņu var veikt izmantojot arī vienoto saziņas platformu- E-adrese.  

Papīra formāta vēstules var nosūtīt pa pastu uz adresi vai nogādāt pastkastītē Riepnieku ielā 2.