Ar šo Valsts dzelzceļa administrācija, reģistrācijas numurs: 90000696177, informē, ka ar 01.05.2023. tiek mainīta Valsts dzelzceļa administrācijas juridiskā adrese no Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050 uz Blaumaņa iela 28 - 3, Rīga, LV-1011, Latvija, kas ir arī iestādes faktiskā atrašanās vieta.     

Lūdzam visu korespondenci turpmāk sūtīt uz:

Valsts dzelzceļa administrācija

Blaumaņa iela 28 – 3

Rīga

LV-1011

Latvija