RFC map

Valsts dzelzceļa administrācija informē, ka 2022.gada 5.decembrī ir stājies spēkā dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra (Rail Freight Corridor 8, North Sea-Baltic, https://rfc8.eu/) ietvaros, lai pārraudzītu konkurenci dzelzceļa kravu pārvadājuma koridorā, kā arī lai reglamentētu un pilnveidotu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbību tajā.

Sadarbības līgumu ir noslēgušas tās dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes, kuru valstu teritorijas šķērso 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors Ziemeļjūra – Baltijas jūra, proti, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes.

Dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu sadarbības līgums 8. dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora Ziemeļjūra – Baltijas jūra ietvaros