Par iestādes darba organizāciju no 11.05.2022.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un ievērojot Valsts kancelejas vadlīnijas, lai mazinātu saslimstības riskus, Valsts dzelzceļa administrācija strādā daļēji attālinātā režīmā.

- Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Skat. sadaļu Darbinieku kontakti

- Informācijas saņemšanai variet zvanīt un rakstīt uz iestādi. Skat. sadaļu Iestādes kontakti

- Vēstules variet nosūtīt elektroniski uz iestādes E-pastu: pasts@vda.gov.lv

- Elektronisko saziņu var veikt izmantojot arī vienoto saziņas platformu- E-adrese: www.parvaldiba.lv 

- Papīra formāta vēstules var nosūtīt pa pastu uz adresi  Riepnieku ielā 2, Rīgā, LV-1050 vai nogādāt personiski norādītās adreses iestādes pastkastītē.

Informācija par izmaiņām iestādes kontaktos

Informējam, ka iestādes oficiālā elektroniskā pasta adrese ir pasts@vda.gov.lv

Līdzšinējā adrese- vda@vda.gov.lv būs vēl izmantojama līdz pilnīgai pārejai uz jauno adresi.