Informējam, ka iestādes oficiālā elektroniskā pasta adrese ir pasts@vda.gov.lv Līdzšinējā adrese vda@vda.gov.lv būs vēl izmantojama līdz pilnīgai pārejai uz jauno adresi.
16.08.2021.