Mēnešalga:
1076 līdz 1923 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Riepnieku iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Republikas Valsts dzelzceļa administrācija aicina darbā Dzelzceļa infrastruktūras daļas VECĀKO EKSPERTU/I

 
Piedāvājam:
•    Interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā
•    Iespēju piedalīties dzelzceļa nozares politikas izstrādē un īstenošanā
•    Aktīvu dalību pētījumu un projektu darbā
•    Mēnešalgu no 1076 euro līdz 1923 euro
•    Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam
•    Veselības apdrošināšanu (pēc nostrādātā pārbaudes laika)
•    Darba vietu Rīgas centrā un labus darba apstākļus
•    Elastīgā un daļēji attālinātā darba iespējas
•    Profesionālās kvalifikācijas attīstību
Galvenie pienākumi:
•    Organizēt un piedalīties dzelzceļa vides aizsardzības politikas, rīcības programmas izstrādāšanā un vides aizsardzības paškontroles sistēmas uzturēšanā
•    Izvērtēt apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi un noteikt nepieciešamos šī apdraudējuma samazināšanas pasākumus
•    Pārstāvēt Valsts dzelzceļa administrāciju darbā, kas saistīts ar vides aizsardzības un bīstamo kravu transportēšanas drošības un apdraudējuma novērtējuma jautājumiem Latvijas un starptautiskajās institūcijās
•    Piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā par nepieciešamajām izmaiņām nacionālajos tiesību aktos, kā arī jaunu tiesību aktu projektu izstrādē ar vides aizsardzību saistītajos jautājumos
•    Organizēt dzelzceļa pārvadājumu tirgus uzraudzības statistisko datu ievākšanu, apkopošanu, analīzi un nosūtīšanu Eiropas Komisijai iekļaušanai Dzelzceļa tirgus uzraudzības pārskatā (RMMS)
•    Izstrādāt priekšlikumus dzelzceļa pārvadājumu tirgus uzraudzības statistikas datu normatīvā regulējuma pilnveidošanai, sagatavot ieteikumus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un pārvadātājiem statistikas datu iesniegšanai, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un piedalīties Latvijas normatīvo aktu dzelzceļa tirgus uzraudzības statistikas jomas saskaņošanā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem
Prasības pretendentiem:
•    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
•    Augstākā izglītība ar vides aizsardzību saistītajās jomās
•    Darba pieredze vides aizsardzībā, transporta nozarē, kā arī pieredze politikas plānošanas dokumentu izstrādē un risku novērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību
•    Zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu regulējumu vides aizsardzības jomā
•    Labas prasmes darbā ar MS Office (īpaši Ms Excel programmatūra statiskas datu un analīzes vajadzībām) un biroja tehniku
•    Labas latviešu, angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstveidā) un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī
•    Teicamas organizēšanas prasmes, spēja uzņemties iniciatīvu un atbildību, sava darba plānošana un orientācija uz attīstību
Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID vai eParaksts karte.
Pretendentiem līdz 2022.gada 15. augustam nosūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un CV elektroniski vai pa pastu, vai iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā slēgtā aploksnē ar norādi “Valsts dzelzceļa administrācijas Dzelzceļa infrastruktūras daļas vecākā eksperta amatam".
E-pasta adrese: pasts@vda.gov.lv Adrese: Riepnieku iela 2, Rīga, Tālr. uzziņām: 67234331. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz pārrunām.

Informāciju par personas datu apstrādi Valsts dzelzceļa administrācijā var iegūt tīmekļa vietnes www.vda.gov.lv  sadaļā Privātuma politika.
Iepriekš pateicamies par izrādīto interesi!


Pretendentiem jāpiesakās līdz