Valdība 2022. gada 10. maijā Valsts dzelzceļa administrācijas direktora amatā apstiprinājusi Anduli Židkovu.