Valsts dzelzceļa administrācija saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31. pantu izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku. 2021. gadā tika izstrādāta “Dzelzceļa vides aizsardzības politika 2021. - 2027. gadam”, kura tika saskaņota ar Satiksmes ministriju, nozares dalībniekiem un apstiprināta 12.11.2021. ar Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01-03/204.

Dzelzceļa vides politikas mērķis ir noteikt nozares vides aizsardzības mērķus plānošanas periodam līdz 2027. gadam, norādīt politikas īstenošanas instrumentus, ko var izmantot politikas ieviešanai. Dzelzceļa vides politika satur ieteikumus un rekomendācijas, kas būtu jāņem vērā transporta un vides aizsardzības valsts pārvaldes iestādēm un dzelzceļa transporta sistēmas uzņēmumiem. Politikas ieviešana ir dzelzceļa nozares uzņēmumu brīvprātīga apņemšanās, un šis dokuments ir uzskatāms par nozares vadlīnijām koordinētai un mērķtiecīgai vides pārvaldībai.