Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīlī  pieņemtos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kas stājas spēkā no š.g. 7. aprīļa pēc ārkārtējās situācijas beigām, Valsts dzelzceļa administrācija veic darbu attālinātā režīmā.

Lūgums ar iestādes darbiniekiem sazināties telefoniski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Skat. sadaļu Darbinieku kontakti

Informācijai variet zvanīt un rakstīt uz iestādi. Skat. sadaļu Iestādes kontakti

Vēstules variet nosūtīt elektroniski uz iestādes E-pastu.

Elektronisko saziņu var veikt izmantojot arī vienoto saziņas platformu- E-adrese.  

Papīra formāta vēstules var nosūtīt pa pastu uz adresi vai nogādāt pastkastītē Riepnieku ielā 2.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"