LV | EN
2021. gada 17. maijs
Viegli lasīt drukāt

 

Kas ir Valsts dzelzceļa administrācija?

 

Valsts dzelzceļa administrācija realizē valsts pārvaldi dzelzceļa transporta nozarē.

Valsts dzelzceļa administrācija atrodas Satiksmes ministrijas padotībā, kura tiek īstenota pārraudzības formā.

 

Kādas funkcijas pilda Valsts dzelzcela administrācija?

 

Valsts dzelzceļa administrācijas funkcijas ir noteiktas Dzelzceļa likuma 31. pantā.

Piemēram:

1) veic dzelzceļa infrastruktūras reģistrāciju;

2) veic ritošā sastāva reģistrāciju;

3) izsniedz pārvadātāja licences dzelzceļa pārvadājumu veikšanai;

4) sniedz atzinumu par atsevišķu publiskās lietošanas sliežu ceļa posmu vai sliežu ceļa slēgšanu; 

5) izskata pieteikuma iesniedzēja sūdzības;

6) uzrauga konkurences situāciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos; 

7) izstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politiku;

8) izvērtē apdraudējumu, ko dzelzceļa infrastruktūra rada cilvēku veselībai un videi,

9) apmainās ar informāciju par savu darbu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām;

10) uzrauga publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja neatkarības prasības būtisko funkciju izpildē, izskata pārvadātāju sūdzības par šo neatkarības prasību pārkāpumiem un pieņem attiecīgus lēmumus

un citas.

 

Kā ar mums sazināties?

 

Valsts dzelzceļa administrācijas adrese ir Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67234331, e-pasta adrese: vda@vda.gov.lv