LV | EN
2021. gada 17. maijs
Ritošā sastāva valsts reģistrs drukāt

 

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtību nosaka  2012. gada 31. janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība", kuri izstrādāti saskaņā ar 2011. gada 10. februāra Komisijas Lēmumu 2011/107/ES, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas, ar ko groza Lēmumu 2007/756/EK.

Lai veiktu izmaiņas Ritošā sastāva valsts reģistrā, ritošā sastāva īpašnieks vai tā pilnvarotā persona dokumentus Valsts dzelzceļa administrācijā var iesniegt divos veidos:

1) Iesniedzot aizpildītu Eiropas parauga veidlapu:  Ritekļu reģistrācijas standarta veidlapa (iesniegšanai personiski vai ar elektronisko parakstu);

2) Noslēdzot līgumu ar Valsts dzelzceļa administrāciju par specializētās programmatūras (REPS) izmantošanu. REPS ļauj ritošā sastāva īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, izmantojot datoru, attālināti aplūkot visu informāciju Ritošā sastāva valsts reģistrā par savam uzņēmumam piederošo ritošo sastāvu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā elektronisko pieteikumu par izmaiņām Ritošā sastāva valsts reģistrā. Šī pakalpojuma izmantošana ir bez maksas un tas ir paredzēts uzņēmumiem, kuru īpašumā ir vairāki desmiti ritekļi.

Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas Valsts dzelzceļa administrācija īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai izsniedz izziņu (dokumentu papīra veidā vai dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot REPS) par veiktajām izmaiņām Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrā.