LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Starptautiskie pasažieru pārvadājumi drukāt

 

Jauni starptautiskie pasažieru pārvadājumi

Pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, ko sniedz starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir piemērojamas Dzelzceļa likuma 25.2 panta prasības.

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 25.2 panta pirmo daļu pārvadātājam, kura sniegtā pasažieru pārvadājumu pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, veicot šādu pārvadājumu, ir tiesības attiecīgajā maršrutā Latvijas teritorijā uzņemt un izlaist pasažierus jebkurā stacijā vai pieturas punktā. Šīs pārvadātāja tiesības ir ierobežojamas, ja tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars.

Savukārt saskaņā ar Dzelzceļa likuma 25.2 panta otro daļu nosakot, vai pārvadātāja sniegtā pasažieru pārvadājumu pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un vai šāds pakalpojums izjauc noslēgtā valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma ekonomisko līdzsvaru, piemēro arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) (2014. gada 11. augusts) Nr. 869/2014 par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (turpmāk- Regula 869/2014), kurā noteiktā regulatīvā iestāde ir Valsts dzelzceļa administrācija.

 

 

Paziņojums par plānotu jaunu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu

Atbilstoši Regulas 869/2014 3. panta 1. punktam pretendents (pieteikuma iesniedzējs), pirms tas pieprasa infrastruktūras jaudu no infrastruktūras pārvaldītāja, paziņo attiecīgajām regulatīvajām iestādēm par savu nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu.

Valsts dzelzceļa administrācija, ņemot vērā IRG-Rail pozīcijas dokumentu IRG-Rail's paper 12(4) "Position on cooperation between RBs in order to assess the international nature of a passenger service" , ir izstrādājusi standarta paziņojuma veidlapu atbilstoši Regulas 869/2014 3. panta 2. punktam.

Paziņojuma veidlapa, kura pretendentiem (pieteikuma iesniedzējiem) jāizmanto paziņojot par jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu Valsts dzelzceļa administrācijai ir pieejama šeit: Paziņojuma veidlapa

Pretendents (pieteikuma iesniedzējs) paziņojuma veidlapu un papildus dokumentus iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijai elektroniski, nosūtot minēto informāciju uz e-pasta adresi: vda@vda.gov.lv

Atbilstoši Regula 869/2014 3. panta 4. punktam Valsts dzelzceļa administrācija pretendenta (pieteikuma iesniedzēja) paziņojumu nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē, nenorādot nekādu komerciāli sensitīvu informāciju, un par to informē attiecīgās personas.

 

- galvenā mērķa pārbaudes pieprasījuma veidlapa;

- ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījuma veidlapa.