LV | EN
2021. gada 17. maijs
Lēmumi drukāt

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 21.11.2012. direktīvu 2012/34/ES Valsts dzelzceļa administrācija publicē pieņemtos lēmumus:

 

2014

Valsts dzelzceļa administrācijas 13.11.2014. lēmums Nr. 1-2014/12 "Par finansējuma apjomu vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektiem 2015. gadam".

 

2017

Valsts dzelzceļa administrācijas 18.08.2017. lēmums Nr. 1.5.- 6/1 "Par piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai".

Valsts dzelzceļa administrācijas 24.10.2017. lēmums Nr. 1.5.-6/2 "Par termiņa noteikšanu, kurā apkalpes vietas operatoram jāsniedz atbilde uz pārvadātāja pieprasījumu par piekļuvi apkalpes vietai un tajā sniegtajiem pakalpojumiem".

Valsts dzelzceļa administrācijas 05.12.2017. lēmums Nr. 1.5.-6/4 "Par apkalpes vietas darbību".

 

2018

Valsts dzelzceļa administrācijas 24.01.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/1 "Par piekļuvi AS "Ventspils Tirdzniecības Osta" privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai".

Valsts dzelzceļa administrācijas 24.01.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/2 "Par piekļuvi AS "Baltic Coal Terminal" privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai".

Valsts dzelzceļa administrācijas 24.01.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/3 "Par piekļuvi AS "Ventbunkers" privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai".

Valsts dzelzceļa administrācijas 24.01.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/4 "Par piekļuvi SIA "Latvijas Propāna Gāze" privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai".

Valsts dzelzceļa administrācijas 25.01.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/5 "Par infrastruktūras maksu".

Valsts dzelzceļa administrācijas 01.02.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/6 "Par maksas iekasēšanas shēmu".

Valsts dzelzceļa administrācijas 27.06.2018. lēmums Nr. 1.5.-6/7 "Par maksas aprēķināšanas shēmu".

 

2019

Valsts dzelzceļa administrācijas 07.10.2019. lēmums Nr.1.5.-6/2 "Par apkalpes vietas operatora un publiskās lietošanas dzezlceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojumiem".

 

2020

Valsts dzelzceļa administrācijas 15.07.2020. lēmums Nr. 2-6-6 " Par maksas aprēķināšanas shēmu un infrastruktūras maksas aprēķināšanu ".

 

2021

Valsts dzelzceļa administrācijas 02.03.2021. lēmums Nr. 2-6-1 " Par AS "Baltijas Ekspresis" sūdzības par VAS "Latvijas dzelzceļš" kā dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un apkalpes vietas operatora darbībām izskatīšanu".