LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Nacionālie tiesību akti drukāt

Normatīvie dokumenti, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas:

- Dzelzceļa likums;

- Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr.13 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums";

- Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumi Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība";

- Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu";

- Ministru kabineta 15.05.2018. rīkojums Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu" ;

- Ministru kabineta 31.01.2012. noteikumi Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība";

- Ministru kabineta 16.08.2016. noteikumi Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi";

- Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi";

- Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu";

- Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai";

- Ministru kabineta 29.04.2014. noteikumi Nr. 217 "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums ";

- Ministru kabineta 25.08.2020. noteikumi Nr. 540 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja sniegtajiem pakalpojumiem pierobežas iecirkņos"