LV | EN
2021. gada 17. maijs
Iestādes norēķinu rekvizīti drukāt

Valsts dzelzceļa administrācija

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90000696177

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr. LV85TREL9170391002000