LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Tirgus uzraudzība drukāt

Valsts dzelzceļa administrācijas Tirgus uzraudzības un regulēšanas sektors organizē un vada dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus uzraudzību, kā arī izstrādā priekšlikumus konkurences veicināšanai, nepieciešamajām izmaiņām vai papildinājumiem normatīvajos aktos.

 

Neatkarības prasību uzraudzība

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.1 panta piektās daļas 4. punktu Valsts dzelzceļa administrācija publicē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja ziņojumu par veiktajiem pasākumiem neatkarības prasību nodrošināšanā:

Akciju sabiedrības “LatRailNet” 2014. gada 27. marta ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai „Par „Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2013. gadam” uzdoto rīcības pasākumu izpildi”

Akciju sabiedrības "LatRailNet" 2015. gada 26. marta ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai "Par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2014. gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi"

SIA "PortRail" ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai par noteikto pasākumu izpildi Neatkarības prasības programmā, kas apstiprināta ar SIA "PortRail" 22.12.2014. valdes lēmumu Nr.2/2014

Akciju sabiedrības "LatRailNet" 2016. gada 30. marta ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai "Par "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību programmā 2015. gadam" uzdoto rīcības pasākumu izpildi"

Akciju sabiedrības "LatRailNet" 2017. gada 31. marta ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2016. gadā"

AS "LatRailNet" 2018. gada 27. marta ziņojums "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2017. gadā"

AS "LatRailNet" 2019. gada 29. marta ziņojums "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2018. gadā" 

AS "LatRailNet" 2020. gada 30. marta ziņojums "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019. gadā” (1. pielikums; 2. pielikums.)

Pieņemtie atzinumi neatkarības prasību uzraudzībā

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma prasībām, Valsts dzelzceļa administrācija publicē lēmumus un atzinumus, kas nosaka dzelzceļa tirgus regulēšanu:

Valsts dzelzceļa administrācijas 11.04.2013. atzinums par a/s "LatRailNet" ziņojumu

Valsts dzelzceļa administrācijas 06.08.2013. rīkojums Nr. 1-5/26 "Par valdes locekļu kandidātu izvērtēšanu"

Valsts dzelzceļa administrācijas 23.04.2015. atzinums par a/s "LatRailNet" ziņojumu

Valsts dzelzceļa administrācijas 30.04.2015. atzinums par SIA "PortRail" ziņojumu

Valsts dzelzceļa administrācijas 18.08.2017. lēmums Nr. 1.5.-611 Par piekļuvi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai

Valsts dzelzceļa administrācijas 09.04.2018. atzinums Par a/s "LatRailNet" ziņojumu "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2017. gadā."

Valsts dzelzceļa administrācijas 14.04.2020. atzinums Par AS "LatRailNet" ziņojumu "Par veiktajiem pasākumiem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasību nodrošināšanā 2019. gadā."