LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Budžets drukāt

 

Informācija par Valsts dzelzceļa administrācijas budžetu ievietota saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 20.8. punktu, kuri izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10. panta 6. daļu.

 

1. Budžeta izdevumi

2016. gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr. 602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017. gada budžeta apstiprināšanu"   ar grozījumiem  25.10.2017. MK rīkojums Nr. 614

 

2. Iestādes tāme

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2021. gadam (04.01.2021.)

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2020. gadam (30.12.2020.)

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2020. gadam (02.01.2020.)

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam (02.01.2019.)

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam ar grozījumiem (25.10.2019.)

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam (30.12.2019.)  3. Atalgojums

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām".

Atlīdzības noteikšanas kritēriji:

Valsts dzelzceļa administrācijas amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amatu saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

- amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;

- amatpersonas profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Informāciju par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iestādē skatīt šeit .