LV | EN
2021. gada 17. maijs
Vēsture drukāt

 

LR Valsts dzelzceļa administrācija ir izveidota 1999. gada 1. jūlijā, saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30. panta prasībām. Valsts dzelzceļa administrācija ir valsts pārvaldes iestāde, kura atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Valsts dzelzceļa administrāciju vada direktors, kuru pēc satiksmes ministra priekšlikuma amatā ieceļ Ministru kabinets.

Iestāde tika veidota ar galveno mērķi veikt nozares valsts pārvaldes funkcijas. Saskaņā ar ES Direktīvu prasībām, valstij bija jāveic liberalizācijas pasākumi- nodrošināt brīvu pieeju dzelzceļa infrastruktūrai visiem pārvadātājiem, kuri izpilda valsts noteiktas prasības, apstākļos, kad darbojas tikai viena monopolstāvokļa dzelzceļa kompānija. 

Līdz ar regulējošām funkcijām (licenču izsniegšana, infrastruktūras maksas noteikšana, strīdu izskatīšana, konkurences veicināšana) iestādei tika uzticētas vesela rinda valsts pārvaldes funkciju, kuras nav saistītas ar nozares regulēšanu, bet kuras nevarēja turpināt veikt agrākais monopoluzņēmums va/s “Latvijas dzelzceļš”. Pie šādām funkcijām būtu jāpieskaita dzelzceļa infrastruktūras un dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrācija, dzelzceļa pārvadājumu pasūtījumu līgumu projektu saskaņošana, reģistrācija un izpildes kontrole, nozares vides politikas un rīcības programmas izstrādāšana, infrastruktūras radītā riska analīze un pasākumu veikšana tā samazināšanai. Lielākā daļa no minētajām funkcijām ir nesaistītas viena ar otru, un līdz ar to tām ir atšķirīgi stratēģiskie mērķi un uzdevumi.

Būtiska loma iestādes darbības nostiprināšanā ir Eiropas Komisijas 2008. gada jūnijā uzsāktajai procedūrai pret Latviju, kurā prasīts Valsts dzelzceļa administrācijai piešķirt jaunas funkcijas, ieskaitot sodīšanas funkciju par ziņu nesniegšanu vai lēmumu nepildīšanu. Tāpat tika prasīts palielināt iestādes neatkarību no Satiksmes ministrijas budžeta piešķiršanas un lietošanas ziņā.

2016. gada 25. februārī tiek pieņemti grozījumi Dzelzceļa likumā (stājas spēkā 10.03.2016.), kas Valsts dzelzceļa administrāciju nosaka kā vienu regulējošo iestādi dzelzceļa nozarē un paredz tai plašākas pilnvaras.