LV | EN
2021. gada 17. maijs
Darbība starptautiskajās organizācijās: drukāt

Valsts dzelzceļa administrācija aktīvi darbojas dažādās Eiropas komisijas darba institūcijās. Valsts dzelzceļa administrācija ir iesaistījusies Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA), Starptautiskās dzelzceļu sadarbības padomes (OSJD), ANO un citu starptautisko organizāciju darba grupu aktivitātēs.

Iestāde regulāri iesaistās Latvijas un Eiropas savienības normatīvo aktu izstrādē. Tāpat bieži nākas uzņemties funkciju veikšanu, kas tieši nav Valsts dzelzceļa administrācijas kompetencē, bet kuru veikšana ir ļoti būtiska no valsts interešu viedokļa dzelzceļa transporta nozarē. 

 

Valsts dzelzceļa administrācijas speciālisti darbojas dažādu starptautisku organizāciju darba grupās:

- Eiropas Komisijā (European Commission);

- Eiropas Dzelzceļa aģentūrā (European Railway Agency- ERA);

- ES Dzelzceļa nozari regulējošo iestāžu asociācijā (Independent Regulators Group-Rail - IRG-rail);

- Dzelzceļa starptautisko pārvadājumu organizācijā (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail- OTIF);

- Starptautiskā dzelzceļu sadarbības organizācijā (Организация сотрудничества железных дорог- OСЖД);

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijā (ANO/EEK) (the Economic Commission for Europe of the United Nations- UN/ECE) .