LV | EN
2021. gada 17. maijs
Vides aizsardzība drukāt

Dzelzceļa vides aizsardzības politika

      

Eiropas Komisija 2011. gadā transporta sistēmas Baltajā grāmatā atzīst, ka transports ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veicina ekonomikas un sociālo izaugsmi. Tajā pašā laikā transporta nozare, kā ikviena no saimnieciskās darbības jomām, rada zināmu ietekmi uz vidi, ko var mazināt gan ikviens uzņēmums, kas sniedz vai nodrošina transporta pakalpojumus, gan valsts, uzliekot zināmus pienākumus valsts un pašvaldību institūcijām, un uzņēmumiem. Eiropas Komisijas izvirzītais transporta nozares politikas galvenais mērķis ir augoši transportēšanas apjomi un mobilitātes atbalstīšana, vienlaikus sasniedzot transporta sektora radīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju ievērojamu samazinājumu. Arī Latvijā transporta sistēmas ietekme uz vidi tiek uzskatīta kā aktuāla vides problēma. Videi draudzīga un energoefektīva transporta attīstība ir arī viena no Latvijas ilgtspējīgas attīstības prioritātēm.

Dzelzceļa likums paredz, ka Valsts dzelzceļa administrācijai ir jāizstrādā dzelzceļa vides aizsardzības politika (turpmāk tekstā – Dzelzceļa vides politika), ko apstiprina satiksmes ministrs, un rīcības programma, kā arī jāuztur vides aizsardzības paškontroles sistēma. Dzelzceļa vides politika pirmo reizi tika izstrādāta 2002. gadā, bet atkārtoti atjaunota- 2012. gadā. Politikas dokuments tiek pārskatīts un aktualizēts ik pēc 3 gadiem.

Dzelzceļa vides aizsardzības politika 2012.- 2020. gadam (2017. gada redakcija)

Dzelzceļa vides politikas dokumenta mērķis ir noteikt nozares ilgtermiņa un īstermiņa vides aizsardzības mērķus, norādīt politikas īstenošanas līdzekļus, ko var izmantot politikas ieviešanai.

Dzelzceļa vides politiku Valsts dzelzceļa administrācija izstrādāja un pārskatīja kopā ar vides konsultāciju uzņēmumu „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Šajā darbā piedalījās arī pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, Valsts vides dienesta, reģionālajām vides pārvaldēm, pašvaldībām, kā arī dzelzceļa uzņēmumiem.