LV | EN
2021. gada 17. maijs
Struktūra drukāt

 

Shema_06.2016.png


Struktūrvienību funkcijas:

Tirgus uzraudzības un regulēšanas daļa- organizē un vada dzelzceļa pakalpojumu tirgus uzraudzību, izstrādā priekšlikumus konkurences veicināšanai, kā arī organizē priekšlikumu izstrādāšanu par nepieciešamajām izmaiņām vai papildinājumiem normatvajos aktos.

Starptautisko jautājumu un attīstības daļa- piedalās ES institūciju darbā, apmainās ar informāciju ar citu ES dalībvalstu attiecīgajām institūcijām par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem.

Dzelzceļa infrastruktūras daļa- atbildīga par Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistru, strīdu izskatīšanu starp pārvadātājiem un publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, dzelzceļa nozares vides aizsardzības jautājumu risināšanu un riska izvērtēšanu.

Dzelzceļa pārvadājumu un ritošā sastāva daļa- atbildīga par Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistru, kravu pārvadātāju licenču izsniegšanu un pasūtījumu izpildi.

Valsts reģistru, finanšu un audita daļa- veic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, apkalpes vietu operatoru un pārvadātāju revīziju, lai pārbaudītu to  grāmatvedības uzskaites nošķiršanu, veic dzelzceļa infrastruktūras un ritošā sastāva valsts reģistrāciju, nodrošina iestādes darbu veicot grāmatvedības uzskaiti, saimniecisko jautājumu risināšanu, lietvedību, darbu ar personālu.