LV | EN
2015. gada 23. maijs
Aktualitātes drukāt

 

 

2015., 21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

2014., 12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

2014., 11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.
karte1.png