LV | EN
2016. gada 25. maijs
Aktualitātes drukāt

 

2016.

17. maijs

Satiksmes ministrijā notiek Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes sēde

27. aprīlis

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu"

Stājas spēkā 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai"

25. februāris

Pieņemti grozījumi Dzelzceļa likumā (stājas spēkā 10.03.2016.) , kas Valsts dzelzceļa administrāciju nosaka kā vienu regulējošo iestādi dzelzceļa nozarē un paredz tai plašākas pilnvaras.

24. februāris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Valsts dzelzceļa administrācijā plkst.13.00.

 

2015.

30. decembris

Valsts dzelzceļa administrācija apstiprina "Metodiku licencēto dzelzceļa pārvadātāju informācijas sniegšanai Valsts dzelzceļa administrācijai" .

16. decembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks SIA "LDz Cargo" telpās plkst.13.00

14. decembris

Valsts dzelzceļa administrācijā notiks ES dzelzceļa nozari regulējošo institūciju asociācijas IRG-rail tirgus uzraudzības darba grupas sanāksme.

4. novembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks AS "LatRailNet" telpās plkst. 15:00.

29. jūlijs

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Gulbenē, SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" telpās plkst. 12:00.

2. jūnijs

AS "Baltijas Tranzīta Servisa" telpās plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID)

 

2014.

12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.