LV | EN
2016. gada 9. februāris
Aktualitātes drukāt

 

2015.

16. decembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks SIA "LDz Cargo" telpās plkst.13.00

14. decembris

Valsts dzelzceļa administrācijā notiks ES dzelzceļa nozari regulējošo institūciju asociācijas IRG-rail tirgus uzraudzības darba grupas sanāksme.

4. novembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks AS "LatRailNet" telpās plkst. 15:00.

29. jūlijs

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Gulbenē, SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" telpās plkst. 12:00.

2. jūnijs

AS "Baltijas Tranzīta Servisa" telpās plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID)

 

2014.

12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.