LV | EN
2014. gada 22. decembris
Aktualitātes drukāt

 

 

2014., 12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

2014., 11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.

2014., 8.-11. decembris

Dalība EK organizētajā Eiropas dzelzceļa vienotās telpas komitejas (SERAC) darbā.

2014., 2.-4. decembris

Dalība Dzelzceļa nozari regulējošo institūciju asociācijas (IRG-rail) darbā.

2014., 25.-28. novembris

Dalība Eiropas Dzelzceļa aģentūras darba grupu darbā par dzelzceļa infrastruktūras ES centralizētā reģistra (RINF) izstrādi un konsultācijās par ECVVR reģistra 12 zīmju numerācijas sistēmas izstrādi.


 

 

karte1.png