LV | EN
2015. gada 1. decembris
Aktualitātes drukāt

 

2015.

4. novembris

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks AS "LatRailNet" telpās plkst. 15:00.

29. jūlijs

Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme notiks Gulbenē, SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" telpās plkst. 12:00.

2. jūnijs

AS "Baltijas Tranzīta Servisa" telpās plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

21. janvāris

Valsts dzelzceļa administrācijā plkst. 13:00 notiks Dzelzceļa pārvadātāju konsultatīvās padomes sanāksme.

1. janvāris

Stājas spēkā grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID)

 

2014.

12. decembris

ES Oficiālajā Vētnesī ir publicēts Komisijas Īstenošanas Lēmums 2014/880/ES (2014. gada 26. novembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu.

11. decembris

SIA "Rail Fracht" izsniegta licence dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai.