LV | EN
2021. gada 17. maijs
Trauksmes cēlēji drukāt

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm.

Par iespējamo pārkāpumu var ziņot kompetentai institūcijai, kas ir iestāde ar attiecīgu mandātu (pilnvarojumu) un tiesībām pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu vai arī veicot citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Ziņojumu iesniedz:

1) nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar uzrakstu "Trauksmes cēlēja ziņojums Valsts dzelzceļa administrācijai" uz adresi: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050;

2) iesniedz klātienē darba laikā Rīgā, Riepnieku ielā 2.

Sazināties ar Valsts dzelzceļa administrāciju variet pa kontakttālruni 67233225.

 

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti ir pieejama tīmekļa vietnē: www.trauksmescelejs.lv