LV | EN
2021. gada 17. aprīlis
Iepirkumi drukāt

 eis2.jpg

Par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā par iepirkumiem no 2019. gada 1. janvāra 

2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā . Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3. punkts paredz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursa vides obligātu piemērošanu, tai skaitā veicot arī Publisko iepirkuma likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem.

Valsts dzelzceļa administrācija pretendentu piedāvājumus iepirkumiem pieņem tikai elektroniskā formā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu tīmekļvietnē: www.eis.gov.lv

Visa informācija par pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas veidu būs pieejama Valsts dzelzceļa administrācijas pircēja EIS profilā.

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama EIS skaidrojumu sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

Untitled.jpg

Komersantus, kuri vēlas turpināt piedalīties iepirkumos, bet vēl nav uzsākuši izmantot EIS piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašmācības materiālu komplektu (skatīt šeit) un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.